• English
  • Polski

Misja i cele

Misja firmy:

Lider w realizacji najbardziej optymalnych i najlepszych jakościowo parków i hal logistyczno-magazynowych oraz produkcyjnych w Polsce.

 

Cele firmy:

WYSOKA JAKOŚĆ OBIEKTÓW - naszym celem jest budowa parków i hal logistyczno-magazynowych oraz produkcyjnych o najwyższej jakości.

NASTAWIENIE NA KLIENTA - naszym celem jest dostosowanie obiektów optymalnie dla użytkowników oraz świadczenie profesjonalnych usług wynajmu w pełni zaspokajających oczekiwania i potrzeby naszych klientów.

SILNA POZYCJA FINANSOWA - naszym celem jest zapewnienie dobrej kondycji finansowej firmy, warunkującej jej ciągły, harmonijny i dynamiczny rozwój.

DOBRY PRACODAWCA - naszym celem jest zapewnienie najlepszych warunków zatrudniania i rozwoju osobistego pracowników.

Grupa Ericius www.ercius.eu